Get Adobe Flash player

Szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń indywidualnych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie zaprasza instytucje szkoleniowe, które posiadają wpis do rejestru instytucji szkoleniowych do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń indywidualnych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Czytaj więcej...

Zasady finansowania kosztów egzaminu umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów , zaświadczeń , określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych lub kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania  zawodu.

Podstawa prawna:

art. 40 ust. 3a,  art. 43 ust. 1i 3 ustawy z dnia 20. kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 ze zm.)

Czytaj więcej...

Szkolenia oraz świadczenia przysługujące bezrobotnemu skierowanemu na szkolenie

Podstawa prawna: 

Art. 40 i 41 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),

Czytaj więcej...

Trójstronna umowa szkoleniowa

Zgodnie z art. 40 ust. 2e - 2g ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudniania
i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zmian.) Starosta może organizować szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową.

Czytaj więcej...

Pożyczka na szkolenie 

Podstawa prawna:

Art. 42 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. Z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn.zm.)

Czytaj więcej...

. 

Powiat Sulęciński Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Portal Publicznych Służb Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Portal Funduszy Europejskich_logo_50_Lubuskie-Warte-Zachodu .


Copyright © 2011. All Rights Reserved.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd