Get Adobe Flash player

Staż

Więcej informacji można uzyskać:

- w pokoju nr: 23

- pod nr wew. telefonu: 14

Staż

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy.
W przypadku osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia skierowanie może być wydane na okres do 12 miesięcy.

Starosta może skierować osoby, o których mowa wyżej do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej, lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, według określonego programu, w którym uwzględnia się predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.
Pracodawca po zakończeniu stażu wydaje opinie zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium.

 

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego.pdf
Data modyfikacji: 2016-05-23     ||    Wielkość: 499.72 KB    ||    Pobrany: 2,594          Pobierz

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego.docx
Data modyfikacji: 2016-05-23     ||    Wielkość: 116.1 KB    ||    Pobrany: 1,741          Pobierz

Lista obecności na stażu.pdf
Data modyfikacji: 2016-05-23     ||    Wielkość: 401.69 KB    ||    Pobrany: 1,334          Pobierz

Lista obecności na stażu.rtf
Data modyfikacji: 2016-05-23     ||    Wielkość: 94.38 KB    ||    Pobrany: 1,175          Pobierz

Sprawozdanie z przebiegu stażu.pdf
Data modyfikacji:     ||    Wielkość: 113.96 KB    ||    Pobrany: 717          Pobierz

Sprawozdanie z przebiegu stażu.rtf
Data modyfikacji: 2016-04-11     ||    Wielkość: 69.1 KB    ||    Pobrany: 554          Pobierz

 

. 

Powiat Sulęciński Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Portal Publicznych Służb Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Portal Funduszy Europejskich_logo_50_Lubuskie-Warte-Zachodu .


Copyright © 2011. All Rights Reserved.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!