Get Adobe Flash player

Roboty publiczne

Roboty publiczne

Roboty publiczne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty, gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowywane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych, który zatrudniał skierowanych bezrobotnych przez okres do 6 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudniania każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
Starosta może dokonywać refundacji przez okres 12 miesięcy, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc zatrudnienia bezrobotnych.

Aktualnie przyznawana kwota refundacji w Urzędzie Pracy w Sulęcinie wynosi 1000 zł. plus składki na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty.
Pomoc udzielana pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach robót publicznych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Więcej informacji w pokoju nr 23 lub pod numerem wewnętrznym 14.

 

Wniosek o organizację robót publicznych.pdf
Data modyfikacji: 2016-05-23     ||    Wielkość: 421.43 KB    ||    Pobrany: 315          Pobierz

Wniosek o organizację robót publicznych.rtf
Data modyfikacji: 2016-05-23     ||    Wielkość: 140.29 KB    ||    Pobrany: 301          Pobierz

Zgłoszenie krajowej oferty pracy.pdf
Data modyfikacji: 2018-02-08     ||    Wielkość: 782.6 KB    ||    Pobrany: 2,337          Pobierz

Zgłoszenie krajowej oferty pracy.rtf
Data modyfikacji: 2018-02-08     ||    Wielkość: 116.3 KB    ||    Pobrany: 1,625          Pobierz

. 

Powiat Sulęciński Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Portal Publicznych Służb Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Portal Funduszy Europejskich_logo_50_Lubuskie-Warte-Zachodu .


Copyright © 2011. All Rights Reserved.

Our website is protected by DMC Firewall!