Get Adobe Flash player

Opieka nad osoba zależną

Więcej informacji można uzyskać:

- w pokoju nr: 2
- pod nr telefonu: 95 756 2336 wew. 13

Zasady refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7, oraz kosztów opieki nad osobą zależną w PUP Sulęcin 

Podstawa prawna:

Czytaj więcej...

Refundacja kosztów opieci nad dzieckiem do lat 7

Podstawa prawna:

Art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). 

 Starosta może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.W przypadku podjęcia zatrudnienia refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 następuje na okres do 6 miesięcy

Czytaj więcej...

Dokumenty wymagane do przyznania refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 

 

  1. Akt urodzenia dziecka
  2. Dokument potwierdzający samotne wychowywanie dziecka
  3. Umowa z opiekunką
  4. Skierowanie na staż, szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych
  5. Umowa o pracę
 

Co miesiąc do wniosku należy dołączyć:

  1. Zaświadczenie o osiągniętym wynagrodzeniu w miesiącu, za który następuje refundacja kosztów opieki
  2. Oświadczenie opiekunki o otrzymanym wynagrodzeniu
  3. Pokwitowanie opłaty z przedszkola

 

Nazwa pliku: Wniosek o refundacje kosztow opieki nad dzieckiem do lat 7, nad osoba zależną.pdf (Details)
Typ: pdf
Rozmiar: 324.17 Kb

 

Nazwa pliku: Wniosek o refundacje kosztow opieki nad dzieckiem do lat 7, nad osoba zależną.rtf (Details)
Typ: rtf
Rozmiar: 31.33 Kb

. 

Powiat Sulęciński Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Portal Publicznych Służb Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Portal Funduszy Europejskich_logo_50_Lubuskie-Warte-Zachodu