Get Adobe Flash player

Rok 2009 - Październik

Konferencja Pracodawców - Październik 2009


_logo-Kapital-Ludzki-70

_logo-EU-p-70

Projekt pod nazwą „Profesjonalna kadra – kluczem do sukcesu”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

 

Po raz kolejny już, 28 października 2009 r. odbyła się jesienna Konferencja pracodawców powiatu sulęcińskiego, w ramach realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie projektu „Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu”. Konferencję zorganizował Starosta Sulęciński, Powiatowy Urząd Pracy oraz Związek Pracodawców „Przedsiębiorczość” w Sulęcinie.

Tradycyjnie w konferencji uczestniczyli pracodawcy z terenu powiatu ale również młodzież ostatnich klas Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych oraz Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie.

Pierwsza części konferencji poświęcona była Raportowi z badań lokalnego rynku pracy, opracowanemu przez Laboratorium Badań Społecznych na zlecenie Urzędu Pracy. W raporcie tym znalazły się opinie na temat życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej w powiecie sulęcińskim, opinie na temat lokalnego rynku pracy, na temat szkół, jak również charakterystyka pracodawców, pracobiorców, przewidywany popyt na pracę, zapotrzebowanie pracodawców na usługi i instrumenty rynku pracy, itp.

W kolejnej części spotkania ekspert Sejmowej Komisji Przyjazne Państwo przedstawił krótką informację na temat zmian w prawie gospodarczym związanych z łagodzeniem skutków kryzysu.

Dalsza część konferencji miała charakter warsztatowy – część uczestników, w tym młodzież, uczestniczyła w szkoleniu „Od pomysłu do własnej firmy”, pracodawcy natomiast mieli możliwość podniesienia swoich umiejętności kierowania zespołem poprzez udział w „Treningu umiejętności menedżerskich”.

Organizacja konferencji była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

2009-10-28--11.07.24--10800

2009-10-28--11.10.24--10805

2009-10-28--11.15.50--10807

2009-10-28--11.23.03--10818

2009-10-28--11.34.47--10823

2009-10-28--13.16.42--10837

2009-10-28--13.41.12--10846

2009-10-28--13.41.41--10848

2009-10-28--13.41.58--10849

2009-10-28--13.42.07--10850

2009-10-28--13.50.21--10867

2009-10-28--13.56.36--10878

 

_logo-Przedsiebiorczosc-70 _logo-PUP-70 _logo-Powiat-Sulecinski-70

 

. 

Powiat Sulęciński Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Portal Publicznych Służb Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Portal Funduszy Europejskich_logo_50_Lubuskie-Warte-Zachodu .


Copyright © 2011. All Rights Reserved.

Our website is protected by DMC Firewall!