Get Adobe Flash player

Grant na telepracę

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy środki zwane grantem na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy (zgodnie z Kodeksem pracy) dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. 

Grant przysługuje w kwocie nie wyższej niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy za każdego skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca lub przedsiębiorca są zobowiązani do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

Szczegółowe zasady kierowania osób bezrobotnych, jak również zasady zwrotu grantu określa zawarta umowa ze starostą.

Grant jest udzielany zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Wniosek o przyznanie grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.pdf
Data modyfikacji:     ||    Wielkość: 746.52 KB    ||    Pobrany: 255          Pobierz

Wniosek o przyznanie grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.docx
Data modyfikacji:     ||    Wielkość: 206.21 KB    ||    Pobrany: 207          Pobierz

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx
Data modyfikacji: 2016-04-11     ||    Wielkość: 76.61 KB    ||    Pobrany: 1,499          Pobierz

Zgłoszenie krajowej oferty pracy.pdf
Data modyfikacji: 2018-02-08     ||    Wielkość: 782.6 KB    ||    Pobrany: 2,337          Pobierz

Zgłoszenie krajowej oferty pracy.rtf
Data modyfikacji: 2018-02-08     ||    Wielkość: 116.3 KB    ||    Pobrany: 1,625          Pobierz

. 

Powiat Sulęciński Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Portal Publicznych Służb Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Portal Funduszy Europejskich_logo_50_Lubuskie-Warte-Zachodu .


Copyright © 2011. All Rights Reserved.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd