Get Adobe Flash player

Bon stażowy

Zgodnie z art. 66 l ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego w wieku do 30 roku życia na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 kolejnych miesięcy. Starosta wypłaca pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, premię w wysokości 1500 zł.(kwota podlega waloryzacji). Przyznanie bonu następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

W ramach bonu starosta finansuje:

  1. Koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu (w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł. (kwota waloryzowana)),
  2. Koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych (w formie wpłaty na konto wykonawcy badania).

Osoba bezrobotna, która otrzyma bon stażowy kierowana jest do odbycia stażu na zasadach przewidzianych dla danej formy aktywizacji.

 

Wniosek o przyznanie bonu stażowego osobie bezrobotnej do 30 roku życia.pdf
Data modyfikacji: 2016-05-23     ||    Wielkość: 399.89 KB    ||    Pobrany: 363          Pobierz

Wniosek o przyznanie bonu stażowego osobie bezrobotnej do 30 roku życia.rtf
Data modyfikacji: 2016-05-23     ||    Wielkość: 160.22 KB    ||    Pobrany: 238          Pobierz

. 

Powiat Sulęciński Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Portal Publicznych Służb Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Portal Funduszy Europejskich_logo_50_Lubuskie-Warte-Zachodu .


Copyright © 2011. All Rights Reserved.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd