Get Adobe Flash player

Aktualności

UWAGA !!!


Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie informuje,
iż w dniu 24.10.2014r. w godzinach od 10:00 -13:00 w pokoju nr 1
uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny doradców EURES.

Doradcy EURES podczas dyżuru odpowiedzą na pytania osób zainteresowanych poszukiwaniem pracy
oraz warunkami zatrudnienia na terenie Niemiec i innych państw Unii Europejskiej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie informuje o pozyskaniu dodatkowych środków Funduszu Pracy na realizację staży przez osoby bezrobotne.


Do odbycia staży będą mogły być kierowane osoby należące do jednej z kategorii:

  • bezrobotni do 30 roku życia,
  • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
  • bezrobotni długotrwale,
  • bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej,
  • bezrobotni posiadający co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  • bezrobotni niepełnosprawni.

W związku z nowymi zasadami przyznawania środków na poszczególne formy aktywizacji pozytywnie rozpatrywane będą jedynie wnioski tych pracodawców, którzy deklarują zatrudnienie skierowanych osób po ukończeniu stażu.

Zapraszamy również do skorzystania ze środków na szkolenia oraz refundację kosztów wyposażenia nowych stanowisk pracy dla tych samych grup osób bezrobotnych.

UWAGA !!! 

W ramach nawiązanej współpracy z niemieckim urzędem do spraw zatrudnienia serdecznie zapraszamy osoby posługujące się językiem niemieckim w stopniu komunikatywny na indywidualne spotkania z pracownikiem niemieckiego urzędu pracy. 

Najbliższy dyżur odbędzie się 24 października 2014 r. w godzinach 10:00-13:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie (pokój nr 1).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie informuje, iż dostępne są już środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców
W 2014 i 2015 roku środki te będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców) w wieku 45 lat i więcej.
Więcej informacji oraz wzory wniosków do pobrania w zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Zapraszamy do skorzystania z Europejskiej inicjatywy Gwarancje dla młodzieży, która stanowi skierowany przez Komisję Europejską do państw członkowskich Unii Europejskiej postulat zapewnienia wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

W związku z wykorzystaniem środków przeznaczonych na prace interwencyjne oraz roboty publiczne w 2014 roku, informujemy o wstrzymaniu naboru wniosków na wyżej wymienione formy.  

NOWE FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzone zostały nowe formy aktywizacji zawodowej przeznaczone dla różnych grup osób bezrobotnych.

Czytaj więcej...

Punkt informacyjny prowadzony przez pracowników WKU z Gorzowa Wlkp.

dotyczący naboru do Narodowych Sił Rezerwy, służby przygotowawczej oraz zawodowej służby wojskowej czynny będzie w dniu 19.11.2014r w godzinach 10:00–12:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie sala nr 26 (poddasze).

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.

 Powiatowy Urząd Pracy w Sulecinie proponuje:

Darmowe konsultacje doradcy zawodowego

Czytaj więcej...

 Biuro obsługi polskich klientów w budynku urzędu pracy we Frankfurcie

. 

Powiat Sulęciński Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Portal Publicznych Służb Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Portal Funduszy Europejskich_logo_50_Lubuskie-Warte-Zachodu