Get Adobe Flash player

Aktualności

UWAGA !!! 

W ramach nawiązanej współpracy z niemieckim urzędem do spraw zatrudnienia serdecznie zapraszamy osoby posługujące się językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym na indywidualne spotkania z pracownikiem niemieckiego urzędu pracy. 

Najbliższy dyżur odbędzie się 23 października 2015 r. w godzinach 10:00-12:30 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie (pokój nr 1).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

FE WER POZIOM-Kolor-60  Logo-Lubuskie-Warte-Zachodu-55 UE EFS POZIOM-Kolor-60

Zapraszamy osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej do wzięcia udziału w projekcie pn.

 „AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH 30+”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Okres realizacji:  od  01.07.2015  do  31.12.2015 r.

Formy aktywizacji:

ü  staże

ü  finansowe wsparcie na podjęcie własnej działalności gospodarczej

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z doradcą klienta:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie, ul. Lipowa 18b, 69-200 Sulęcin,

tel. 95 755 23 36;  95755 36 44

UWAGA !!! 

W ramach nawiązanej współpracy z niemieckim urzędem do spraw zatrudnienia serdecznie zapraszamy osoby posługujące się językiem niemieckim w stopniu komunikatywny na indywidualne spotkania z pracownikiem niemieckiego urzędu pracy. 

Najbliższy dyżur odbędzie się 23 września 2015 r. w godzinach 10:00-12:30 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie (pokój nr 1).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

FE WER POZIOM-Kolor-60  Logo-Lubuskie-Warte-Zachodu-55 UE EFS POZIOM-Kolor-60

 

Informujemy, że w ramach projektu realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Sulęcińskim (I)”

Czytaj więcej...

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie informuje o pozyskaniu dodatkowych środków Funduszu Pracy, w ramach których aktywizacją zostaną objęte wyłącznie osoby bezrobotne w wieku 30 - 50 lat.
Pracodawców zamierzających utworzyć nowe miejsca pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego prosimy o kontakt z pracownikami tutejszego Urzędu zajmującymi się ww. zadaniem
- pokój nr 24, nr tel. 95755 2336 wew. 25

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej.

Punkt informacyjny prowadzony przez pracowników WKU z Gorzowa Wlkp.

dotyczący naboru do Narodowych Sił Rezerwy, służby przygotowawczej oraz zawodowej służby wojskowej czynny będzie w dniu 04.11.2015r w godzinach 10:00–12:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie sala nr 26 (poddasze).

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach posiadanych przez Urząd środków z Funduszu Pracy.

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie środków Funduszu Pracy na realizację zadań w 2015 r.

Informuję o wprowadzeniu następujących regulacji w przyznawaniu środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu:

Czytaj więcej...

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie Informuje, iż środki przeznaczone w 2014 roku na organizację staży dla osób bezrobotnych zostały już wykorzystane.

Zapraszamy w przyszłym roku.

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie informuje, iż dostępne są już środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców
W 2014 i 2015 roku środki te będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców) w wieku 45 lat i więcej.
Więcej informacji oraz wzory wniosków do pobrania w zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Zapraszamy do skorzystania z Europejskiej inicjatywy Gwarancje dla młodzieży, która stanowi skierowany przez Komisję Europejską do państw członkowskich Unii Europejskiej postulat zapewnienia wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

NOWE FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzone zostały nowe formy aktywizacji zawodowej przeznaczone dla różnych grup osób bezrobotnych.

Czytaj więcej...

 Powiatowy Urząd Pracy w Sulecinie proponuje:

Darmowe konsultacje doradcy zawodowego

Czytaj więcej...

 Biuro obsługi polskich klientów w budynku urzędu pracy we Frankfurcie

. 

Powiat Sulęciński Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Portal Publicznych Służb Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Portal Funduszy Europejskich_logo_50_Lubuskie-Warte-Zachodu .