Get Adobe Flash player

Aktualności

UWAGA !!!

W ramach nawiązanej współpracy z niemieckim urzędem do spraw zatrudnienia serdecznie zapraszamy osoby posługujące się językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym na indywidualne spotkania z pracownikiem niemieckiego urzędu pracy. 

Najbliższy dyżur odbędzie się 1 czerwca 2016 r. w godzinach 10:00-12:30 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie (pokój nr 1).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Doradcy zawodowi zapraszają na zajęcia grupowe: 

Zapisy u Doradcy zawodowego pok. 22 i 14 oraz tel. 95 755 36 44 wew. 34, 35, 16

 Logo KFS-85

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie informuje, że z dniem 15.03.2016r. zakończył nabór wniosków o finansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioskowane kwoty w złożonych wnioskach przewyższają wartość przyznanego limitu.
 
W przypadku pozyskania dodatkowych środków z Rezerwy MRPiPS kolejny nabór zostanie ogłoszony odrębnym komunikatem.  
 

 

Komunikat w sprawie środków Funduszu Pracy na realizację zadań w 2016 r.

Informuję o wprowadzeniu następujących regulacji w przyznawaniu środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2016 r.:

Czytaj więcej...

Informujemy, iż w zakładce „Opracowania i analizy” umieszczono Barometr zawodów 2016 dla powiatu sulęcińskiego.  

Barometr zawodów jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2016 r.. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2015 r. Zlecającym badanie było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 
Barometr-zawodów-2016---Powiat-Sulęciński

Klienci urzędów pracy wyrazili swoje zdanie  

w Ogólnopolskim Badaniu Satysfakcji Klientów Urzędów Pracy

zleconym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

PUP W Sulęcinie uzyskał najwyższą ocenę w Województwie Lubuskim

 - - - > > >

2016-01-27

Punkt informacyjny prowadzony przez pracowników WKU z Gorzowa Wlkp.

Na wniosek Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wlkp., w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie uruchomiono punkt informacyjny dotyczący promocji w aspekcie pozyskania ochotników do służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i czynnej służby wojskowej. 

Spotkania z zainteresowanymi osobami będą miały miejsce w sali nr 26 Urzędu Pracy (poddasze), w następujących terminach: 10.06.2016r. oraz 04.11.2016r. w godzinach 10:00–12:00

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie informuje o pozyskaniu dodatkowych środków Funduszu Pracy, w ramach których aktywizacją zostaną objęte wyłącznie osoby bezrobotne w wieku 30 - 50 lat.
Pracodawców zamierzających utworzyć nowe miejsca pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego prosimy o kontakt z pracownikami tutejszego Urzędu zajmującymi się ww. zadaniem
- pokój nr 24, nr tel. 95755 2336 wew. 25

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach posiadanych przez Urząd środków z Funduszu Pracy.

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie środków Funduszu Pracy na realizację zadań w 2015 r.

Informuję o wprowadzeniu następujących regulacji w przyznawaniu środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu:

Czytaj więcej...

Zapraszamy do skorzystania z Europejskiej inicjatywy Gwarancje dla młodzieży, która stanowi skierowany przez Komisję Europejską do państw członkowskich Unii Europejskiej postulat zapewnienia wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

NOWE FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzone zostały nowe formy aktywizacji zawodowej przeznaczone dla różnych grup osób bezrobotnych.

Czytaj więcej...

. 

Powiat Sulęciński Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Portal Publicznych Służb Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Portal Funduszy Europejskich_logo_50_Lubuskie-Warte-Zachodu .


Copyright © 2011. All Rights Reserved.